Aanbevelingen

Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws consumeren en met elkaar communiceren. Deze verschuiving heeft een grote impact op de rol van de webredacteur. Schrijven voor het web is meer dan schrijven voor een website of een nieuwsbrief, het is meer dan ooit een multidisciplinair vak geworden. Deze nieuwe editie van het Handboek webredactie geeft de webredacteur van de toekomst houvast in deze snel veranderende wereld.
Marco Derksen
Oprichter Marketingfacts en strategisch adviseur digitale media

Reputatie, regie en realisatie: van communicatieprofessionals wordt verwacht dat ze op drie niveaus excelleren. Dwars daar doorheen loopt de online revolutie. We opereren in een wereld waarin nieuws en opinies zich in 140 tekens ‘sneller dan het licht’ verspreiden. Dus moet je consistent zijn in je strategie én snel schakelen en handelen. Dit handboek is zeer behulpzaam bij de ontwikkeling van een web- en contentstrategie en een heldere boodschapstrategie voor social media. Daarnaast biedt het houvast bij de vertaling van strategische issues naar bruikbare toepassingen voor de hedendaagse praktijk.
Ron van der Jagt
Voorzitter Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie van communicatieprofessionals

Voor het web schrijf je anders dan voor papier. Kort, goed gestructureerd, snel ter zake – dat is ook belangrijk als je teksten schrijft die worden gelezen op sociale media, mobiele telefoons of tablets. Voor al deze varianten van digitaal schrijven vind ik het Handboek webredactie een uitstekende gids. Bondig, deskundig, helder, goed te gebruiken als naslagwerk en bovenal: duidelijk gebaseerd op veel praktijkervaring.
Ewoud Sanders
Taalhistoricus en journalist (onder meer voor NRC Handelsblad, E-Data en Onze Taal)